MKR har en sterk mening om at det å samarbeide med samfunnet er en viktig del av arbeidet vårt. Vi driver derfor samarbeid med flere ulike arenaer:

 • Skoler
 • Kirkene I Gamle Oslo
 • Rahma Konfliktråd
 • Politiet
 • Røde Kors
 • Frivillighetssentralen
 • Oslo Friomsorg

Skoler

MKR har de siste årene samarbeidet nært med et par skoler i Oslo. Noe av det vi har bistått med, er å få foreldre med minoritetsbakgrunn til å bli mer involvert i barnas skolegang, oppklare eventuelle misforståelser mellom skolen og hjemmet, hjelpe til i ulike konfliktsituasjoner og jobbe i forhold til elever med atferdsvansker. MKR gir størst bidrag i samarbeidet med skolene ved å besitte lærere kunnskap og kompetanse om barn med minoritetsbakgrunn som de ofte ikke har.

Noen aktiviteter fokuset vårt har ligget på:

 • Hjelpe skolene med å håndtere unge med atferdsproblemer og skape dialog mellom skole og hjem.
 • Bedre kommunikasjonen mellom hjem og skole.
 • Få foreldre til å møte opp på foreldremøter og konferansetimer
 • Få foresatte til å delta aktiv på barnas fritidsaktiviteter.
 • Få foreldre til å melde seg til kveldsravning etc.
 • Samarbeid når det gjelder mekling og forebyggende arbeid for barn og unge.
 • Mekle under konflikter og senere følge det opp.
 • Hjelpe skolen med å håndtere unge med atferds- problemer.
 • Holde seminar for å skape dialog mellom skole og hjem.

 

Kirkene I Gamle Oslo

MKR er stolte av å samarbeide med Kirkene I Gamle Oslo. For å skape en god dialog mellom religioner og kulturer har MKR og Kirkene I Gamle Oslo flere aktiviter sammen (se “dialog”).

Noe annet av det vi gjør sammen for vårt nærmiljø er kveldsravning og nattravning. MKR er opptatt av å mobilisere flere med minoritetsbakgrunn til å engasjere seg i dette. Vi har derfor etablert grupper som går natteravn og kveldsravn en gang i måneden i samarbeid med både Kirkene I Gamle Oslo og og Frivillighetssentralen.

Vi samarbeider også om religionsdag på Grønlands torg, noe som arrangeres sammen med andre kulturer/religioner. På den relgiøse siden feirer vi våre helligdager som Mawlid (profeten Muhammads bursdag) og Jul (Jesus fødselsdag) sammen. Det gjør vi ved å besøke hverandres hellige steder.

 

Rahma konfliktråd

MKR har hjulpet Rahma Konfliktråd med å komme på bena, og vi har planlagt tett samarbeid 1 2013. Per dags dato deltar vi blant annet på kurs og dialogsamlinger sammen.

 

Politiet

MKR har det siste året også samarbeidet med politiet, først og fremst gjennom å ha bistått dem i å megle i konflikter de videresender.

 

Røde kors

Minhaj Konfliktråd har fra deres begynnelse hatt et tett samarbeid med Oslo Rødekors. Vi har sammen løst flere konflikter. Minhaj Konfliktråd har også en samarbeidsavtalen med Oslo Rødekors hvor avtalen går under navnet Gatemekling. Sammen holder vi verksteder for ungdommer der vi lærer ungdommen forskjellige verktøy for å løse konflikter uten bruk av vold.

 

Frivillighetssentralen

Hvert år har vi også deltatt på Internasjonal dag på Grønland. 
Dette gjør vi i samarbeid med frivillighetsentralen.

 

Oslo friomsorg

MKR har en skriftlig avtale med Oslo Friomsorg i forhold til de som får samfunnstraff. Avtalen tar for seg de straffedømte i Oslo. De straffedømte får tilbud om å sone sin samfunnsstraff hos MKR gjennom Oslo Friomsorg. Straffen hos oss tar de i form av diverse arbeid og oppgaver. Vi er åpen for alle salgs mennesker med forskjellig etnisk bakgrunn. Når en straffedømt har sonet ferdig sitt straff hos oss, gir vi en helhetlig evaluering tilbake til vedkommende og til Kriminalomsorgen.