Hvem er vi?

Minhaj Konfliktråd (MKR) er en frivillig organisasjon med tilknytning til Minhaj-ul-Quran International, Norway. Rådet består av 4 kvinner og 4 menn, alle i forskjellig alder. Organisasjonen har et bredt spekter av tilbud som er rettet mot både voksne, barn og unge. MKR har fokus på forebyggende arbeid gjennom informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, mobilisering av frivillige, hjelp ved konflikthåndtering og kursing i konfliktmekling. Vi har samarbeid med offentlige instanser som skoler og politi, og er en ressurs med kompetanse på minoritetsspørsmål. Gjennom sin virksomhet er Minhaj Konfliktråd også en brobygger mellom ulike religioner, og et bindeledd mellom minoritet og majoritet.

Minhaj Konfliktråd (MKR) ble oprettet i sommeren 2004. MKR ble først satt sammen etter mye tenkning rundt forskjellige problemstillinger i samfunnet. Det hele ble gjort under Minhaj ul Quran International Oslo, Norway. Minhaj-Ul-Quran International ble grunnlagt i Pakistan i 1980 og grunneleggeren av organisasjonen heter Prof. Dr. Mohammad Tahir ul Qadri. Minhaj ul Quran International er spredt over mer enn 130 land og har aktive filialer i hele 90 land. I Norge holder de seg i Oslo, Drammen, Stavanger, Skjetten og Moss.

 

Hva gjør vi?

I tillegg til å representere et riktig bilde av Islam har Minhaj Konfliktråd hovedsaklig fokus på tre felter: