Seminar om tvangsekteskap ble gjennomført i samarbeid med Minhaj Kvinneforum den, 19.07.14. Seminaret ble gjennomført i forbindelse med Itekaf for kvinner i Ramadan måned. Det var 150 kvinner tilstede, både unge jenter og mødre. Dette er en fin målgruppe med mange mødre som ofte har en avgjørende rolle i utvelgelse av sine barns og da spesielt jenters ektefeller. Det ble holdt foredrag av en kvinnelig muslimsk lærd/fagekspert, Tahira Firdous med bred innsikt i Islams rolle i ekteskap som forbyr tvang. Dette var tydeligvis en tema som berørte endel følelser og det ble stilt mange spørsmål fra forsamlingen.