Minhaj Konfliktråd arrangerte 3. september 2011 en prestisjefylt seminar i Oslo om temaet «Hvordan forebygge ekstremisme?».

Shaykh Hassan Mohi-ud-Din Qadri leder for WAAG (World Assosiate Al Azahar Gradiute) avdeling Pakistan, var hovedtaler på seminaren.  Seminaren ble arrangert i samarbeid med Justis departementet.

Seminaret var ment å presentere og lansere den autentiske Fatwa mot terrorisme utgitt av Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri. Fatwaen tar for seg de grunnleggende holdning av den hellige Koranen og Sunna i denne saken og fremmer bevissthet mot terrorisme og ekstremisme blant allmennheten.

Seminaren åpnet med resitasjon fra den hellige Koranen og Naat (Prise sanger), Alama Noor Ahmad Noor, Imam ved Drammen moske og Prest Sunniva Gylver, Prest ved Grønland Kirke holdt sammen et minutt stille minnestund for omkommede i  terror hendelsen 22. juli 2011. Brynjar Lia, forsker ved forsvarsdepartementet og terror-ekspert  leverte sin tale der han la fram noen deler av hans forskning akkuratt om terrorisme.

Dr. Tore Bjørgo, senior forskningsstipendiat ved Politiskolen, utrykket også sitt syn på emnet. Han gratulerte Minhaj Konfliktråd for deres intativt til å arrangere et slikt seminar.

Øwre Thorshaug, rådgiver til justisministeren for Justisdepartementet, kastet lys på trappen og tiltak truffet av regjeringen å fjerne terrorisme. Han understreket behovet for å dra nytte av hverandres erfaringer og arbeide sammen for etablering av en rettferdig og fredelig samfunn.

Hovedtaler for seminaret Shaykh Hassan Mohi-ud-Din Qadri, Leder for Supreme Council  av MQI (Minhaj ul Quran International), presenterte en omfattende, vitenskapelig og forskningsbasert foredrag om emnet. Qadri beskrev forskjellige typer ekstremisme, han kastet lys på religiøs og politisk ekstremisme i sin tale. Han sa at religiøs ekstremisme kommer i bilde på grunn av litteratur mangel og forståelse av riktig veiledning av ens religionen. Ungdommene blir hjernevasket til å oppfylle den internasjonale politiske dagsorden i religionens navn.

Den politiske ekstremisme, sa han, kommer frem på grunn av fattigdom, arbeidsledighet, urettferdighet og fornektelse av grunnleggende rettigheter. Han sa at terrorister hadde ingen ting med Islam å gjøre. Terroister er fiender av både Islam og menneskeheten. Han sa at den bokstavelige betydningen av Islam er fred og sikkerhet. Profeten Muhammad (fvmh) beskriver en muslim følgende:  «En muslim er han der andre mennesker er trygge fra hans tunge og hender.» Shaykh Hassan sa at etter Profeten Muhammad (FVMH) migrering av Madina, samfunnet hvorpå  Profeten Muhammad (FVMH) overdratt rettighetene for første gang var et flerkulturelt samfunn, som omfattet jøder, kristne, muslimer og polyteister.

Shaykh Hassan Mohi-ud-Din Qadri sa videre at islam er en fredelig religion, og ingen muslim kan begå terrorisme uanasett tilstand av samfunnet. Heller kan ingen ta saken i sine hender der en blir selvmordsbommer. Han sa at Islam snakker om menneskelig verdighet og ære. Det blir galt å tolke islamsk vilkår og slagord som «Dar-us-Salam» (Fredelig område), «Dar-ul-kufr» (Vantro område), og «islamsk kalifat» (Islamsk stat) er de ekstremister som er bøyd på å ødelegge verdens fred av hensyn til deres nefarious design .

Han sa at Minhaj-ul-Quran International er engasjert i en kamp for å eliminere plager av terrorisme og ekstremisme gjennom fredelige og intellektuell måte uten noen diskriminering av en muslim og ikke-muslim.

Han sa at den verdenskjente Al-Azhar universitetet har blitt spre og fremme verdiene av moderasjon og toleranse i mange århundrer. MQI (Storbritannia) har også vært å organisere anti-terror leirene som «Al-Hayida» for siste mange år der hundrevis av deltagende ungdommene formidles leksjonen av fred, kjærlighet, brorskap, integrasjon, harmoni og toleranse.

Han sa at MQI holder fred for Humanity konferanse om temaet «Muhammad (SAW): The Mercy of the World», som også vil bli ivaretatt av Shaykh-ul-Azhar Dr Ahmad Attayab, Dr Muhammad Abdul Fazeel al-Qausi og andre anerkjente forskere. Denne konferansen, la han til, ville være en milepæl i synergizing innsatsen til Minhaj-ul-Quran International og Al-Azhar universitetet mot terrorisme og ekstremisme.

Etter hovedtaler ble  Audun Lysbakken, Barn og familieetaten minister bedt opp på scenen. Lysbakken  verdsatte Minhaj Konfliktråd sit arbeid og arbeide til Shaykh ul Islam Dr. Muhammad Tahir ul Qadri. Lysbakken sa også at denne Fatwa-en var en stor vitenskapelig skatt og tjente til å fjerne mange misforståelser og uklarheter. Med henvisning til vitenskapelige diskusjon av Shaykh Hassan Mohi-ud-Din Qadri, sa han at han var sikker på at mange misforståelser om islam og muslimer ville ha blitt fjernet etter den intellektuelle presentasjonen av Shaykh.

Han sa at innretningen med som speaker kastet lys over genesis av og mulig løsning på ekstremisme var ganske overbevisende, og vi må dra fra ham. Han fremhevet nødvendigheten av å arbeide sammen uten noen diskriminering av religion og kultur i større interesse av fred og harmoni i verden. Mr. Barry White, den amerikanske ambassadøren til Norge, deltok på seminaret sammen med kone og politisk sekretær. Han verdsatte arbeide til Minhaj ul Quran verden