MKR inviterte til et vellykket seminar den 21.05.2017 med to kunnskapsrike foredragsholdere. Whym Lam fra Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) og Muhammad Iqbal Fani, rektor og islamsk lærd fra Minhaj skole Oslo (MSO). Begge foredragsholdere delte sine kunnskaper om barneoppdragelse og hvordan foreldre kan samarbeide med skolen og ha aktiv rolle samt engasjere sine barn i skolearbeidet for å fremme en god utvikling hos barnet. Whyn er utdannet sosialantropolog og har forsket på faktorer som bidrar til at innvandrerungdom lykkes på skolen og i samfunnet generelt. Hun forteller at gode venner, nettverk og flinke lærere er viktige faktorer for å oppnå gode reultater å skolen.

Økt samarbeid mellom hjem og skole fører også til at foreldrene blir mer engasjerte og positive til skole og utdanning. Det ble nevnt viktigheten av å starte en god oppdragelse tidlig. Følg med på barnets utvikling på ulike områder og støtt barnet når han/hun trenger støtte. Vær tilgjengelig, vær god og vennlig mot dem, unngå å være streng, kontrollerende og sint men heller ros dem, inkluder dem, være glad i dem og spør om deres mening når dere tar avgjørelser. Dette kan bidra til at barnet får god selvfølelse og selvtillit. Lær dem å dele og samarbeide med andre. Vær tilgjengelig og støtt barna når de trenger deg.
Seminaret ble avsluttet med åpent spørsmål og svar sesjon.