Internasjonaldagen: Her deltok det mange organisasjoner med forskjellig etnisk bakgrunn, religioner og kulturer. Mkr hadde også sitt informasjonsstand. Vi la ut våre brosjyrer mot tvangsekteskap, fatwa mot terror og annen litteratur. To av medlemmene våre hadde vakt på stand, mens generalsekretæren holdt en fredsapell på vegne av MKR.