Hvordan forebygge voldelig ekstremisme: Vår rolle? Hva kan gjøres lokalt for å forebygge voldelig ekstremisme.

Det er viktig med en tidlig innsats og evne til å fange opp problemstillinger som kan være i en risikosone.

Det er nødvendig med riktig forståelse og en riktig retning for å lykkes i det forebyggende arbeidet. Utfordri
ngene må møtes med kunnskap, motivasjons og handlingsplan slik at vi på en best mulig måte kan forstå og klare å forebygge dette i fellesskapet.
Med dette seminaret ønsker Minhaj Konfliktråd å komme frem til gode tiltak og anvende måter å jobbe for å forebygge voldelig ekstremisme. Seminaret vil inneholde videre kunnskap om bekymringstegn, om risiko – og motivasjonsfaktorer, om hva man gjøre når bekymring oppstår og hvilke tiltak som skal settes inn. Det vil hjelpe som et verktøy for å forebygge all form for voldelig ekstremisme.

Kurset vil inneholde foredrag om teamet, så samles vi til gruppearbeid og evt. diskusjon rundt dette. Foredraget vil foregå på norsk.

Påmelding: post@mkroslo.no eller kontakt Minhaj Konfliktråd på 980 666 66 eller 906 86 215

Om kursholderne

LARS GULE: Filosof og aktiv samfunnsdebattant. Han er førsteamanuensis ved  Høgskolen i Oslo og A
ershus (HiOA).

NASIR ALI:  Ferdig uteksaminert fra Dutch Delta University, Deventer, The Netherlands.

Minhaj Konfliktråd (MKR) jobber frivillig med å gi informasjon, råd, veiledning og megling i konflikter. Rahma jobber med alle type konflikter enten de arter seg i familien, blant privatpersoner, samfunnet eller retter seg mot myndighetene.

MKR har fokus på forebyggende arbeid gjennom informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, mobilisering av frivillige, hjelp ved konflikthåndtering og kursing i konfliktmekling. Vi har samarbeid med offentlige instanser som skoler og politiet.

Gjennom sin virksomhet er Minhaj Konfliktråd også en brobygger mellom ulike religioner, og et bindeledd mellom minoritet og majoritet.

14882112_1143671199058977_6413972204850817694_o 14876692_1143671132392317_5056310556568965406_o 14884526_1143671352392295_5892818651020578298_o 14612480_1143672985725465_7106394744616540971_o 14890459_1143672745725489_5635785174131307361_o 14890569_1143673019058795_7298910670205602873_o 14884444_1143673479058749_8224382417675998679_o 14615855_1143673932392037_2296933235959789537_o