Tidligere arrangementer

110 av 19 innlegg

MKR inviterer til et spennende seminar (21.05.17): Prinsipper for et godt hjem- skole samarbeid.

MKR inviterte til et vellykket seminar den 21.05.2017 med to kunnskapsrike foredragsholdere. Whym Lam fra Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) og Muhammad Iqbal Fani, rektor og islamsk lærd fra Minhaj skole Oslo (MSO). Begge foredragsholdere delte sine kunnskaper om barneoppdragelse og hvordan foreldre kan samarbeide med skolen og ha aktiv rolle samt engasjere sine barn […]

2017: MKR i samarbeid med mosken: Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme.

Hvordan forebygge radikaliseringen og håndtere voldelig ekstremisme. Avgangselever ved Otto Treider Privatskole var på omvisning i moskéen ved Minhaj ul Quran den 13. februar 2017. Samlingen begynte med innlegg av Ayesha Iqbal Khan, leder Minhaj Kvinneforum. Senere i programmet stilte avgangselevene utfordrende spørsmål til Imam M. Iqbal Fani hvor han svarte grundig og detaljert tilbake. […]

2016: Hvordan forebygge voldelig ekstremisme: Samfunnsrolle?

Hvordan forebygge voldelig ekstremisme: Vår rolle? Hva kan gjøres lokalt for å forebygge voldelig ekstremisme. Det er viktig med en tidlig innsats og evne til å fange opp problemstillinger som kan være i en risikosone. Det er nødvendig med riktig forståelse og en riktig retning for å lykkes i det forebyggende arbeidet. Utfordri ngene må […]

Internasjonal Torgdag 2016

Internasjonal Torgdag 27. august 2016 ble feiret med telter og informasjonsstand på Grønlandsleiret. MKR  hadde stand sammen med Vålerenga Kirke. Norges innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug var innom vår stand og hørte på det flotte arbeidet vi gjør.

Natteravn 2016

Vi har kveldsravning en gang i måneden, der 2-3 av våre medlemmer og våre samarbeidspartnere går rundt i byen for å sørge for at folk har det trygt og godt. Det er en veldig fin opplevelse og en god måte å ta samfunnsansvar på. Er du interessert så bare ta kontakt!  

Internasjonal dag 2015

Internasjonaldagen: Her deltok det mange organisasjoner med forskjellig etnisk bakgrunn, religioner og kulturer. Mkr hadde også sitt informasjonsstand. Vi la ut våre brosjyrer mot tvangsekteskap, fatwa mot terror og annen litteratur. To av medlemmene våre hadde vakt på stand, mens generalsekretæren holdt en fredsapell på vegne av MKR.

Seminar tvangsekteskap 2014

Seminar om tvangsekteskap ble gjennomført i samarbeid med Minhaj Kvinneforum den, 19.07.14. Seminaret ble gjennomført i forbindelse med Itekaf for kvinner i Ramadan måned. Det var 150 kvinner tilstede, både unge jenter og mødre. Dette er en fin målgruppe med mange mødre som ofte har en avgjørende rolle i utvelgelse av sine barns og da […]

Religionsdag 2014

  Vi deltok på religionsdagen den, 23.05.14 med infostand. Her samarbeides med andre religioner og kulturer og organisasjoner i Gamle Oslo. Dette er veldig nyttig da mange forbigående er nysgjerrige og har mange spørsmål om vårt arbeid mot radikalisering, ekstremisme og tvangsekteskap osv.  

Hytteturen 2014 for kvinner

  Brobyggende dialog/hyttetur ble gjennomført den, 23 og 24 august med stor hell. Her deltok 23 kvinner med forskjellig etnisk bakgrunn, både med muslimsk og kristen tro. Det ble samarbeidet med Kirkene i Gamle Oslo.  Tema var «Identitet og forventninger» og hvordan vi lever med dem som kvinner i forskjellige settinger. Man startet med innlegg fra deltakerne, deretter ble deltakerne delt inn i grupper hvor de drøftet spørsmålene og til slutt tok man det i plenum. Turen ble velykket, hvor det for kvinnene var både sosialt, lærerikt og brobyggende mellom forskjellige kulturer og religioner.