Som organisasjonens navn tilsier driver MKR med konflikthåndtering på ulike nivå. MKR har svært erfarne og kompetente meglere og rundt 25 prosent av arbeidet vi gjør dreier seg om konfliktmegling. Enhver kan ta kontakt for informasjon, råd, veiledning og hvis nødvendig megling i konflikter. Når det gjelder sakenes omfang dreier det seg mye om konflikter mellom generasjoner, foreldre og barn, ekteskapskonflikter, skole og hjem og tvangsekteskap. Vi jobber også med å forbygge konflikter før de inntreffer ved hjelp av informasjonsarbeid/kunnskapsformidling (se forebyggende arbeid).

children-fighting-photo-cartoon