I tillegg til å mekle allerede oppståtte konflikter driver MKR mye med forebyggende arbeid. Dette gjøres hovedsakelig gjennom dialog og kunnskapsformidling.

Dialog

1. Hyttetur: Hvert år arrangerer MKR i samarbeid med Kirkene I Gamle Oslo en hyttetur for kvinner i alle aldre fra alle religioner og livssyn. Turen har et bestemt tema som kvinnene skal ha dialog over i løpet av helgen på de tilbringer på Vestasol. Fra 2012 har MKR også arrangert hyttetur for menn.

2. Iftar-party: Dette arrangementet forekommer under muslimenes fastemåned ramadan hvor vi inviterer alle våre samarbeidspartnere på, iftar, en åpning av fasten. Her forteller vi om ramadan, takker for et fint samarbeid, spiser god mat og har dialog med våre gjester.

3. Pepperkakebaking: I adventstiden hvert år samarbeider MKR med Kirkene I Gamle Oslo og arrangerer en pepperkakebaking for damer. Her har vi dialog og utveksling av religiøse historier om jul, samtidig som vi bygger både pepperkakekrybbe og pepperkakemoske.

4. Cafèsamling: Dette er et prosjekt MKR startet med fra 2012 og er en samling hvor kvinner fra ulike religioner, livssyn og kulturer blir invitert til å ha dialog over en bestemt problemstilling. Cafèsamlingene arrangerer vi minst 3 ganger i året på grunn av dens store suksess.

5. Påskemåltid: I år har vi samarbeidet med Kirkene I Gamle Oslo om å arrangere et påskemåltid med tema “hva er påske?”. Arrangementet er åpent for alle og her vil vi diskutere påskens tradisjoner og kultur i de 3 store verdensreligionene.

 

Kunnskapsformidling

Minhaj Konfliktråd jobber med å forbygge konflikter før de inntreffer ved hjelp av informasjonsarbeid/kunnskapsformidling. Vi er blant annet innom forskjellige skoler for å snakke om relevante problemstillinger og vi har stadig seminarer om temaer som barneoppdragelse og tvangsekteskap.

Utenom dette har vi hatt to store konferanser så langt:

1. Tvangsekteskap: I desember 2008 arrangerte MKR en stor konferanse om tvangsekteskap på Røde Kors Konferansesenter.

2. Ekstremisme: I 2011 arrangerte MKR den største konferansen sin hittil på Folkets Hus, hvor tema var ekstremisme.

 

Gatemeklingskurs

Forebyggende arbeid rettet spesielt mot ungdommer er noe som opptar MKR. Vi driver derfor et gatemeglingsprosjekt hvor vi har instruktører som gjennom konfliktverksteder kurser deltakerne i å bli ”gatemeglere” og lærer dem hvordan konflikter kan løses uten bruk av vold.