PlakatMinhaj Konfliktråd (MKR) inviterer den 21.05.2017 til et spennende og motiverende seminar med foredrag og åpent dialogsforum med foreldre.

Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til bedre læringsutbytte, en mer positiv holdning, bedre trivsel, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, bedre leksevaner og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning.
Økt samarbeid gjør også at foreldrene blir mer positive til skole og utdanning, og er mer opplyste om undervisning og forhold knyttet til sitt barns læring.