Ansatte

Iftakhar Ahmad

Styremedlem

Jeg er 51 år gammel og har vært med i konfliktrådet siden mai 2011. For øvrig driver jeg en Bunnpris forretning på franchisebasis og har dessuten planer om å starte på høyere utdanning etter sommeren. På fritiden liker jeg og tilbringe tid med familien.

Jeg er med i konfliktrådet fordi jeg er engasjert i samfunnsarbeid og mener Minhaj Konfliktråd med sitt enorme nettverk via Minhaj- Ul Quran International er en perfekt plattform for å nå ut til mange mennesker.

 

Saeed Zubair

Styremedlem og mekler i familie saker.

Jeg er 39 år gammel og har vært med i Minhaj Konfliktråd siden oktober 2015.  Er ansatt i Utlendingsdirektoratet (UDI) og jobber som saksbehandler i enhet for familiegjenforening. Har bred erfaring innen konflikthåndtering og mekling. Spesielt mekler innen saker som er familie relaterte: Tvangsgifting, skilsmisse,  barneverns saker.

Det er viktig at din stemme blir hørt og at du får gjennomslag for dine rettigheter.

Ashraf Butt

Natteravn-ansvarlig

Jeg er 34 år gammel og har vært med i konfliktrådet siden 2006. Jeg sitter med bred erfaring fra styre Minhaj-Ul-Quran Norway, helt fra 1998.Utenom dette jobber jeg med sikkerhet.

Jeg er med i konfliktrådet fordi jeg mener jeg er god på samfunnsproblemer, takler kommunikasjon med mennesker, håndterer konflikter profesjonelt og elsker å jobbe med mennesker. Minhaj Konfliktråd er et perfekt sted for dette.

 

Mehboob Alam

Styremedlem

Styremedlem MKR

Anisa Ghaffar Jan

Konfliktverksted ansvarlig
E-mail Anisa Ghaffar Jan

Jeg er en 21 år gammel jente som har vært med i konfliktrådet siden mai 2011. Utenom dette studerer jeg spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.

Jeg er med i konfliktrådet fordi jeg vil gjøre det samfunnet vi lever i til et litt bedre sted å bo i!

 

Arooj Butt

Nyeste medlem i MKR