Velkommen til Minhaj Konfliktråd Dialog. Mekling. Konflikthåndtering.

Kommende arrangementer

There are no events to show.

Bilder

Tidligere arrangementer

MKR inviterer til et spennende seminar (21.05.17): Prinsipper for et godt hjem- skole samarbeid.

MKR inviterte til et vellykket seminar den 21.05.2017 med to kunnskapsrike foredragsholdere. Whym Lam fra Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) og Muhammad Iqbal Fani, rektor og islamsk lærd fra Minhaj skole Oslo (MSO). Begge foredragsholdere delte sine kunnskaper om barneoppdragelse og hvordan foreldre kan samarbeide med skolen og ha aktiv rolle samt engasjere sine barn […]

2017: MKR i samarbeid med mosken: Hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme.

Hvordan forebygge radikaliseringen og håndtere voldelig ekstremisme. Avgangselever ved Otto Treider Privatskole var på omvisning i moskéen ved Minhaj ul Quran den 13. februar 2017. Samlingen begynte med innlegg av Ayesha Iqbal Khan, leder Minhaj Kvinneforum. Senere i programmet stilte avgangselevene utfordrende spørsmål til Imam M. Iqbal Fani hvor han svarte grundig og detaljert tilbake. […]

2016: Hvordan forebygge voldelig ekstremisme: Samfunnsrolle?

Hvordan forebygge voldelig ekstremisme: Vår rolle? Hva kan gjøres lokalt for å forebygge voldelig ekstremisme. Det er viktig med en tidlig innsats og evne til å fange opp problemstillinger som kan være i en risikosone. Det er nødvendig med riktig forståelse og en riktig retning for å lykkes i det forebyggende arbeidet. Utfordri ngene må […]

Internasjonal Torgdag 2016

Internasjonal Torgdag 27. august 2016 ble feiret med telter og informasjonsstand på Grønlandsleiret. MKR  hadde stand sammen med Vålerenga Kirke. Norges innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug var innom vår stand og hørte på det flotte arbeidet vi gjør.

Natteravn 2016

Vi har kveldsravning en gang i måneden, der 2-3 av våre medlemmer og våre samarbeidspartnere går rundt i byen for å sørge for at folk har det trygt og godt. Det er en veldig fin opplevelse og en god måte å ta samfunnsansvar på. Er du interessert så bare ta kontakt!